UA-121784799-1

Billboard Ratchaburi

จุดที่ติดตั้ง : บริเวณแยกเขางู จังหวัดราชบุรี

ป้ายหน้า A (ขาเช้า มุ่งหน้านครปฐม)

  • ขนาด 30 x 15 ม. ( ก x ส )

ป้ายหน้า B ( ขาออก มุ่งหน้าราชบุรี )

  • ขนาด 30 x 15 ม. ( ก x ส )
ปริมาณการจราจรบริเวณ
แยกเขางู จังหวัดราชบุรี เฉลี่ยต่อวัน
94,757 คัน/วัน (จุดสำรวจ 92+667)


Billboard Kanjanapisek Road

จุดติดตั้ง : ถนน กาญจนาภิเษก จังหวัด นนทบุรี

ป้ายหน้า A  ( ขาเข้า มุ่งหน้าถ.พระราม2 )

  • ป้ายบนขนาด 24 x 12 ม. ( ก x ส )
  • ป้ายห้อยขนาด 12 x 6 ม. ( ก x ส )

ป้ายหน้า B  ( ขาออก มุ่งหน้า จ.ปทุมธานี )

  • ป้ายบนขนาด 24 x 12 ม. ( ก x ส )
  • ป้ายห้อยขนาด 12 x 6 ม. ( ก x ส )
ปริมาณการจราจรบริเวณ
ถ.กาญจนาภิเษก เฉลี่ยต่อวัน
93,345 คัน / วัน

Powered by MakeWebEasy.com